Kurumsal Dergi Yayıncılığı

Hedef kitleleri, konseptleri, içerikleri farklılaşmakla birlikte kurumsal dergiler, bilgilendirici, bütünleyici ve paylaşımcı bir platform yaratır, okurla kurum arasında iletişim köprüsü kurar. Okurda o kuruma ya da markaya yönelik aidiyet duygusunu güçlendirir. Tetra İletişim’in uzmanlaştığı alanlardan biri de kurumsal yayıncılıktır. Bu anlamda hizmet verdiği kurumların tedarikçisi değil, çözüm ortağı olur. İşbirliğinin temelinde müşteriye özel hizmet anlayışı yatar.

 

Boğaziçi

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yayın Organı

Buluşma

Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan Koleji Mezunları İçin Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) İçin Yayınlanan Dergi

Baraka

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği adına hazırlanan ve iki ayda bir yayımlanan dergi

Vizyon

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)Yayın Organı

Yuva Club

Özmaya A.Ş. Yayın Organı

İDO Dergi

İstanbul Dişhekimleri Odası Yayın Organı

Oksijen

Doğa Koleji Yayın Organı

Oxygen

Oksijen Bülten

Doğa Okullari Öğrenci ve Veli Bülteni

Doğalı Gençler (Gazete)

Doğa Koleji'nin Lise Öğrencilerine Yönelik Yayın Organı

SEV Newsletter

Sağlık ve Eğitim Vakfı İlköğretim Okulları’nın yıllık dergisi

Koruncuk

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Yayın Organı

Bizim Best Buy

Best Buy Çalışanlarına Yönelik Bülten

HMF Vizyon

HMF Makina Yayın Organı

3Magazin

3M'in Çözüm Ortakları İçin Hazırlanan Dergi

Bahçeşehir Dünyası

Bahçeşehir Okullarının Yayın Organı

Bankasürans

Aksigorta Çalışanlarına Yönelik Gazete

Eduvizyon

Vizyon Koleji'nin Yayın Organı

Hasbiotech

Hasbiotech İlaç için Türkçe / İngilizce Kurumsal Yayın

Lojistik

Loder - Lojistik Derneği'nin Yayın Organı

Mayacılar

Özmaya'nın Kurum İçi Dergisi

Roots

Lesaffre Firmasının Orta Asya ve Ortadoğu Bölgelerindeki Yapılanmasına Yönelik Kurumiçi İngilizce Bülten